Sim số đẹp Sim số đẹp
  • Tìm sim có số 6789 bạn hãy gõ 6789
  • Tìm sim có đầu 090 đuôi 8888 hãy gõ 090*8888
  • Tìm sim bắt đầu bằng 0914 đuôi bất kỳ, hãy gõ: 0914*

Sim năm sinh 1980

STT Số Sim Giá bán Mạng di động Mua sim
1 0348.30.1980 1,660,000₫ Viettel Mua sim
2 0335.40.1980 1,660,000₫ Viettel Mua sim
3 0399.29.1980 2,300,000₫ Viettel Mua sim
4 03829.5.1980 2,300,000₫ Viettel Mua sim
5 034994.1980 2,300,000₫ Viettel Mua sim
6 03824.3.1980 2,300,000₫ Viettel Mua sim
7 03326.4.1980 2,300,000₫ Viettel Mua sim
8 0394.22.1980 1,840,000₫ Viettel Mua sim
9 0345.72.1980 1,840,000₫ Viettel Mua sim
10 034383.1980 1,840,000₫ Viettel Mua sim
11 0334.19.1980 1,840,000₫ Viettel Mua sim
12 0387.38.1980 1,840,000₫ Viettel Mua sim
13 0966.34.1980 4,000,000₫ Viettel Mua sim
14 0969.45.1980 4,000,000₫ Viettel Mua sim
15 0977.51.1980 4,000,000₫ Viettel Mua sim
16 037543.1980 500,000₫ Viettel Mua sim
17 035275.1980 1,600,000₫ Viettel Mua sim
18 0376.13.1980 600,000₫ Viettel Mua sim
19 0397.81.1980 1,120,000₫ Viettel Mua sim
20 0974.77.1980 4,140,000₫ Viettel Mua sim
21 0964.01.1980 3,680,000₫ Viettel Mua sim
22 09711.5.1980 4,600,000₫ Viettel Mua sim
23 09613.2.1980 4,600,000₫ Viettel Mua sim
24 086677.1980 4,600,000₫ Viettel Mua sim
25 0326.01.1980 4,600,000₫ Viettel Mua sim
26 0358.24.1980 1,090,000₫ Viettel Mua sim
27 086881.1980 2,600,000₫ Viettel Mua sim
28 0866.92.1980 2,230,000₫ Viettel Mua sim
29 0343.65.1980 1,660,000₫ Viettel Mua sim
30 0354.59.1980 1,660,000₫ Viettel Mua sim
31 0387.48.1980 1,660,000₫ Viettel Mua sim
32 0384.21.1980 1,930,000₫ Viettel Mua sim
33 0394.53.1980 1,380,000₫ Viettel Mua sim
34 0395.36.1980 1,700,000₫ Viettel Mua sim
35 0337.42.1980 1,660,000₫ Viettel Mua sim
36 0388.20.1980 2,020,000₫ Viettel Mua sim
37 039313.1980 1,700,000₫ Viettel Mua sim
38 0348.16.1980 1,700,000₫ Viettel Mua sim
39 0359.42.1980 900,000₫ Viettel Mua sim
40 0866.98.1980. 2,440,000₫ Viettel Mua sim
41 086661.1980. 2,440,000₫ Viettel Mua sim
42 0345.41.1980 1,100,000₫ Viettel Mua sim
43 0366961980 1,380,000₫ Viettel Mua sim
44 086663.1980 3,350,000₫ Viettel Mua sim
45 0966.80.1980 5,000,000₫ Viettel Mua sim
46 0966.18.1980 6,000,000₫ Viettel Mua sim
47 0343.52.1980 1,300,000₫ Viettel Mua sim
48 0353.76.1980 670,000₫ Viettel Mua sim
49 0326.16.1980 1,100,000₫ Viettel Mua sim
50 0354.81.1980 650,000₫ Viettel Mua sim

0977.08.7777